fy: ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ตารางแข่ง - บอลสดu23วนน

ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ตารางแข่ง

2023-12-10 06:43:02

.ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ตารางแข่ง 2.บอลสดชัยนาท 3.youtubeวอลเลยบอลหญงu18ชงแชมปโลก 4.เสอลเวอรพล201314ucl


China News Service, 8 ธันวาคม ตามเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม สภาแห่งรัฐจะแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่งตั้ง Liu Yuhui เป็นรองเลขาธิการสภาแห่งรัฐ แต่งตั้ง Miao Deyu เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้ง Zhu Hexin เป็นรองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการต่างประเทศแห่งรัฐ แลกเปลี่ยน; แต่งตั้ง Hu Jinglin เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีของรัฐ; Yang Weiqun ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการของ National International Cooperation Agency; Pu Chun ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของ National Certification and Accreditation Supervision and Administration Commission; Zhao Rui ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธาน ของ Chinese Academy of Social Sciences เหยา ลี่ (หญิง) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความลับแห่งรัฐ

ปลด Xu Feihong ออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถอด Zhang Guangjun ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถอด Wang Jun ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีของรัฐ ถอดถอน Cao Yu จากตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกำกับดูแลทางการเงินของรัฐ Hu Jinglin ถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่นคงทางการแพทย์แห่งชาติ Pan Gongsheng ถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ .

[บรรณาธิการ: เทียน โบฉวน] ไฮไลฟุตบอลพรีเมียลีกล่าสุด|บอลไทยสดวนนyoutube|